โพสต์เมื่อ 16 ก.ค. 2020

วิทยากรการตลาดออนไลน์

วิทยากรการตลาดออนไลน์ Digital Marketing และ อีคอมเมิร์ซ eCommerce
อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล และ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ อันดับ 1

แม้ว่า โลกปัจจุบัน จะมีความเสี่ยงเรื่องโรคระบาดอย่าง โควิด19 ที่ส่งผลกระทบต่อเกือบ ทุกธุรกิจ ตลอดจน ผู้บริโภค ทำให้หลายภาคส่วนให้ความสำคัญเรื่อง ดิจิทัล และ การตลาดออนไลน์ กันมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

แต่แม้ว่า หลายคน ทั้งภาคราชการและเอกชน จะเล็งเห็นความสำคัญของ ช่องทางออนไลน์ แต่ก็ไม่ใช้ทุกคนจะสามารถลงมือปฏิบัติเพื่อ ค้าขาย หรือ สร้างรายได้ แสวงหากำไร ในโลกออนไลน์ได้ง่ายๆ

นั่นจึงนำมาซึ่ง ความต้องการในการหา ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่อง การขายของออนไลน์ อีคอมเมิร์ซ การตลาดดิจิทัล การสร้างธุรกิจออนไลน์

สิ่งเหล่านี้ ไม่ได้มีสอนมากนักในระดับอุดมศึกษา และ การศึกษาภาคบังคับ ส่งผลให้ มีความต้องการตัว ผู้สอน ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ วิทยากรด้านการตลาดออนไลน์ เพื่อเข้ามาชี้ทาง แนะนำ วางกลยุทธ์ ให้คำปรึกษา ในการ สร้างรายได้ในช่องทางออนไลน์

หากคุณ กำลังเป็นอย่างเนื้อหาที่นำเสนอผ่านคอนเทนต์นี้อยู่ อย่ารีรอ อย่าปล่อยให้ธุรกิจถดถอยล้าหลัง อย่าปล่อยให้คู่แข่งกินส่วนแบ่งการตลาดออนไลน์ไปหมดก่อน อย่ากลัว

ติดต่อ หา #วิทยากรการตลาดออนไลน์
โทร. 0631979894
0902393987

ไลน์ไอดี @brandingchamp

#digitalmarketing #marketing #brandingchamp #วิทยากร #การตลาดออนไลน์ #วิทยากรด้านการตลาดออนไลน์ #วิทยากรการตลาด #การตลาด #ขายของออนไลน์ #ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล #อาจารย์แชมป์ #ธิติพลเทียมจันทร์
ติดต่อเรา
ส่งข้อความแล้ว เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด