โพสต์เมื่อ 7 มิ.ย. 2019

วิทยากรการตลาดออนไลน์

วิทยากรการตลาด : นวดแผนไทย ปั้นธุรกิจ พิชิตตลาดออนไลน์

จัดโดย หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ได้มีการจัดโครงการอบรมการทำธุรกิจการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ
ณ ห้อง 165 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย (เมืองเอก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพให้แก่นักศึกษา ศิษย์เก่า ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป และเตรียมความพร้อมแก่กลุ่มเป้าหมายในการใช้บริการของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ประกอบธุรกิจในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ต่อไป

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ เป็นผู้มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถในหัวข้อการบรรยาย ดังกล่าว จึงขอเรียนเชิญ เป็น วิทยากร

ให้ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ
- การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ
- การสร้างแบรนด์/การตลาด
- การจัดการด้านการผลิตหรือบริการ

นวดแผนไทย ปั้นธุรกิจอย่างไร? ให้สำเร็จได้...ใน "ยุคดิจิทัล” 4.0
โอกาสทางธุรกิจสำหรับนวดแผนไทย
การทำธุรกิจนวดแผนไทย
ภาพรวมการตลาด
การวิเคราะห์การแข่งขันทางธุรกิจด้วยโมเดล 5 ปัจจัย
Business Model Canvas
กลยุทธ์ทางธุรกิจและการตลาด
การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ด้วย Customer Persona
กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดและเทคนิคการตลาดออนไลน์

มี ลูกค้าขาประจำ สำคัญ สุด..!!
จงอย่าหยุด แค่คนไทย ที่เข้าหา
สร้างโอกาส ให้คนเห็น แล้วเข้ามา
มีศรัทธา รักในงาน สืบสานไทย

ติดต่อ วิทยากรการตลาดและธุรกิจ
อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์

https://www.brandingchamp.com/
ไลน์ไอดี @brandingchamp
โทร. 0885936635
0631979894
0906365995

#วิทยากรการตลาด #วิทยากรการตลาดออนไลน์ #วิทยากร #การตลาด #การตลาดออนไลน์ #digitalmarketing
ติดต่อเรา
ส่งข้อความแล้ว เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด