โพสต์เมื่อ Jun 19, 2019

วิทยากรการตลาดออนไลน์

วิทยากรด้านการตลาดออนไลน์ อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ร่วมกันจัดงานอบรมสัมมนาให้ความรู้และกับวิสาหกิจชุมชนบ้านคลองนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมและสัมมนาในครั้งนี้เป็นกลุ่มเจ้าของผลิตภัณฑ์โอท๊อปและธุรกิจเอสเอ็มอีรวมทั้งชุมชนในวิสาหกิจพระสมุทรเจดีย์เข้าร่วมและให้ความสนใจกันอย่างมากมายโดยมีการจัดอบรมสัมมนา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์

วิทยากรอาจารย์แชมป์ได้แชร์แบ่งปันประสบการณ์และให้ความรู้ในด้านการตลาดออนไลน์การตลาดยุคดิจิตอลและการทำการตลาดผ่านช่องทางสมัยใหม่ด้วยมือถือและสมาร์ทโฟนที่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติใช้งานการขายของเพื่อสร้างรายได้ได้ทันที

วิทยากรธุรกิจออนไลน์นั้นแม้จะเป็นอาชีพหรือการหารายได้ในมุมเล็กๆของสังคมแต่ที่มากไปกว่านั้นคือการให้ความรู้กับธุรกิจรายย่อยเป็นเหมือนฟันเฟืองเล็กๆในการขับเคลื่อนธุรกิจขนาดใหญ่ของประเทศได้เช่นเดียวกัน เพราะเมื่อธุรกิจรากฐานแข็งแรงแล้วประชาชนมีรายได้ใช้จ่ายอย่างไม่ต้องกังวลก็จะส่งเสริมให้ประเทศนั้นมีความเจริญก้าวหน้าและแข็งแรงทางเศรษฐกิจได้เช่นเดียวกัน

ดังนั้นต้องขอขอบพระคุณทางภาครัฐผ่านหน่วยงานอุดมศึกษายังมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีที่เล็งเห็นและให้ความสำคัญกับการจัดงานให้ความรู้ลักษณะนี้สำหรับวิสาหกิจชุมชน โอท๊อป otop และเอสเอ็มอี

ในนามวิทยากรด้านการตลาดและการตลาดออนไลน์อาจารย์แชมป์ธิติพลเทียมจันทร์ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านรวมทั้งหน่วยงานประสานงานและผู้จัดงานทุกคนมาไว้ ณ ที่นี้

ติดต่องาน วิทยากรตลาด วิทยากรการตลาดออนไลน์ วิทยากรธุรกิจออนไลน์
โทร. 0885936635
ติดต่อเรา
ส่งข้อความแล้ว เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด