โพสต์เมื่อ 30 มิ.ย. 2019

วิทยากรการตลาดออนไลน์

วิทยากรด้านการตลาดออนไลน์ เดินทางไปให้คำแนะนำกับน้องๆ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสามเสนด้วยการเชิญของสำนักงานจัดหางานพื้นที่ 8 กรุงเทพมหานคร เพื่อให้คำแนะนำทางด้านอาชีพยุคใหม่หรือในหัวข้อของอาชีพยุคดิจิตอลและนักการตลาดออนไลน์

เนื่องด้วยยุคสมัยนี้เป็นยุคสมัยของอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีซึ่งเกิดและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในทุกๆนาทีจึงทำให้ปรากฏมีอาชีพใหม่ๆการสร้างรายได้รูปแบบใหม่เกิดขึ้นมากมาย

ทางวิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ ได้คัดเลือกอาชีพที่น่าสนใจในยุค Digital มาพูดคุยและแนะนำแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับน้องๆทั้งหมด 9 อาชีพน่าสนใจสไตล์ดิจิตอลรวมทั้งมีกิจกรรมอื่นๆในเรื่องของ การทำแบบฝึกหัดทดสอบความเหมาะสมในการประกอบอาชีพให้น้องๆได้ทำผ่านเครื่องมือออนไลน์อีกด้วย

วิทยากรแนะแนวอาชีพนั้นในยุคนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้การสร้างรายได้รูปแบบใหม่และอาชีพที่เหมาะสมกับน้องๆที่เป็นคนยุคใหม่ Gen Z และน้องๆที่เกิดและเติบโตในยุคเทคโนโลยีแบบนี้จำเป็นต้องมีทางเลือกที่เหมาะสมและเรียนรู้ความเหมาะสมของการทำงานที่จะใช้ในการดำรงชีพในอนาคต

ต้องขอบคุณทางภาครัฐที่เล็งเห็นว่าการให้ความรู้และความเข้าใจในการประกอบอาชีพรวมถึงแนวทางการศึกษาต่อกับน้องๆเยาวชนเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และให้เกียรติทางวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิตอลอย่างอาจารย์แชมป์ได้มานำเสนอเนื้อหาการศึกษาเรื่องอาชีพยุคใหม่นี้ให้กับน้องๆได้ร่วมพูดคุยกัน

ท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพในยุคใดๆสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือความซื่อสัตย์และการประกอบอาชีพด้วยความสุจริตเพื่อทำให้เป็นประชากรและพลเมืองของประเทศไทยที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต

ติดต่อ วิทยากรการตลาดออนไลน์
โทร. 0631979894
ไลน์ @brandingchamp
ติดต่อเรา
ส่งข้อความแล้ว เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด