โพสต์เมื่อ Dec 24, 2019

วิทยากรการตลาดออนไลน์

วิทยากรการตลาดออนไลน์

การขาย การทำการตลาดในโลกดิจิทัลโดย
อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์

ยังมีความเข้าใจผิดกันเป็นอย่างมากในเรื่องของการทำการตลาดและการขายเพราะทั้งสองอย่างนี้เมื่อก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัล

กลับมีช่องว่างที่แทบจะมองไม่เห็นและทำให้ทุกอย่างเกี่ยวพันกันอยู่ตลอดเวลา

ในหลักสูตรของการขาย สำหรับนักขายที่ต้องการใช้ช่องทางออนไลน์ ในการปิดการขายลูกค้าให้ได้มากๆนั้น

จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจถึงความแตกต่างของการตลาดออนไลน์และการขายของออนไลน์

ผู้เชี่ยวชาญการตลาด จำเป็นจะต้องสร้างความเข้าใจในเรื่องของการทำการตลาดให้ชัดเจนแม้ว่าจะเป็นการใช้ช่องทางดิจิทัลหรือการใช้การตลาดแบบดั้งเดิมที่ทำกันมาช้านาน

เพราะเมื่อก้าวเข้ามาสู่ยุคดิจิทัลการขายและการทำการตลาดต้องใช้อย่างสอดคล้องกลมกลืนไปด้วยกันจนบางครั้งทำให้มีความสับสนในการดำเนินกิจกรรมบนโลกออนไลน์อยู่บ้าง

และนี่คืองานหลักที่สำคัญที่สุดของผู้เชี่ยวชาญการตลาด

วิทยากรการตลาดออนไลน์ จำเป็นต้องนำเสนอเทคนิคในส่วนของการทำการตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้าให้ลูกค้าสนใจที่จะติดต่อและสุดท้ายสั่งซื้อสินค้า

กระบวนการการปิดการขายนี้จะเกิดขึ้นเริ่มต้นเมื่อมีการทักเข้ามาของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นผ่านทางแชท ผ่านทางอินบ๊อก หรือ LINE เข้ามา

เทคนิคในการปิดการขายนั้น ใช้กันมาอย่างยาวนานตั้งแต่ก่อนจะมีอินเตอร์เน็ตด้วยซ้ำ และเทคนิคการปิดการขายต่างๆนั้น ก็ยังสามารถนำมาปรับเปลี่ยนและประยุกต์ให้กับการขายในโลกออนไลน์ได้ด้วย

ที่สำคัญหากผสมผสานให้เข้ากับยุคสมัย รวมทั้งเข้ากับตัวสินค้าแล้วการขายของออนไลน์นั้นก็ยิ่งจะทำให้มียอดขายมากขึ้นเท่าตัว

ติดต่อ วิทยากรการตลาดออนไลน์
โทร. 0631979894
0902393987

#วิทยากรการตลาดออนไลน์
ติดต่อเรา
ส่งข้อความแล้ว เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด