โพสต์เมื่อ Aug 29, 2019

วิทยากรการตลาดออนไลน์

วิทยากร ด้านการตลาดออนไลน์ และ วิทยากร ด้านการตลาด ที่มีประสบการในการช่วยพัฒนาธุรกิจ ให้กับหลากหลายกิจการ เป็น นักการตลาด ที่ประสบความสำเร็จในสายงาน ด้านการตลาด และ การตลาดดิจิตอล

วิทยากร ด้านการตลาดออนไลน์ และ วิทยากร ด้านการตลาด ที่สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการตลาด ทั้งออนไลน์ และ ออฟไลน์ ได้อย่างชัดเจน เข้าถึงได้ สามารถให้ผู้รับคำปรึกษา หรือ ผู้เข้าฟังบรรยาย ร่วม ทำ workshop ไปได้พร้อมๆกัน

วิทยากร ด้านการตลาดออนไลน์ และ วิทยากร ด้ารการตลาด ที่มีคอร์สอบรม การตลาด และ การตลาดออนไลน์ ที่น่าสนใจ ที่สามารถการันตี ว่าสามารถลงมือปฏิบัติแล้วเห็นผลได้จริงทันที มากกว่า 80% ของผู้เข้ารับการอบรม เห็นตรงกัน

วิทยากร ด้านการตลาดออนไลน์ และ วิทยากร ด้านการตลาด ที่สามารถให้ความรู้ได้ทั้งผู้เริ่มต้นทำกิจการใหม่ หรือ แม้กระทั้ง องค์กร ธุรกิจชั้นนำต่างๆ ในทุกๆสายธุรกิจ เช่น การเงินการธนาคาร อสังหาริมทรัพย์ โรงงานผลิตเครื่องสำอางและอาหารเสริม หน่วยงายภาครัฐ มหาวิทยาลัย บริษัทเอกชนทั่วไป รวมทั้ง ทำหน้าที่เป็น ที่ปรึกษาด้านการตลาด และ การตลาดออนไลน์ แบบเฉพาะเจาะจงในรูปแบบการดำเนินกิจการของคุณ

วิทยากร ด้านการตลาดออนไลน์ และ วิทยากร ด้านการตลาด มี่สามารถให้การบรรยาย เป็น ภาษาอังกฤษ ได้ และ มีการบรรยายให้กับชาวต่างชาติมาแล้วอย่างหลากหลาย เช่น ออสเตรเลีย จีน อินเดีย และสามารถช่วยประสานงานกับกิจการและธุรกิจต่างประเทศได้โดยตรง

วิทยากร ด้านการตลาดออนไลน์ และ วิทยากร ด้านการตลาด ที่เป็นผูประกอบการตัวจริง ที่นำเทคนิคต่างๆไปใช้ประกอบธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จมาแล้ว

สนใจติดต่อ วิทยากร ด้านการตลาดออนไลน์ และ วิทยากร ด้านการตลาดออนไลน์
ทักไลน์ @brandingchamp
หรือ โทร. 0902393987
0631979894
ติดต่อเรา
ส่งข้อความแล้ว เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด